Skuteczne Korepetycje i Kursy Maturalne z Matematyki w Warszawie  
     
 
 
 
 
   

Kursy Maturalne w Warszawie

UWAGA ! Trwają zapisy na kursy maturalne 2019/2020 !Kursy maturalne - informacje ogólne

Od lat zajmuję się pomocą w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z matematyki (zarówno dla poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego) – można powiedzieć, że stało się to moją specjalnością :) Kursy maturalne jakie prowadzę, niewiele mają wspólnego z tymi przeważnie organizowanymi przez uczelnie czy inne firmy. Przede wszystkim są to zajęcia w bardzo małych grupach (4 osobowych) i mają formę głównie ćwiczeń, a nie usypiających i mało efektywnych wykładów.

Małe grupy zapewniają prowadzenie zajęć w warunkach komfortowych dla uczestników oraz umożliwiają indywidualne podejście do każdego słuchacza. W tak małych grupach uczniowie czują się pewniej, łatwiej zadają pytania i poruszają kwestie, które są dla nich mniej zrozumiałe.

Posiadam sprawdzony sposób powtarzania materiału i bardzo dobrze znam wymogi egzaminacyjne. Na zajęciach skupiamy się na usystematyzowanym powtórzeniu materiału i rozwiązywaniu zadań typowo maturalnych. Tempo pracy dostosowane jest do grupy oraz czasu jaki pozostał do egzaminu. Kurs kończy się próbnym egzaminem maturalnym.

Najlepszymi referencjami są wyniki moich uczniów, którzy przeważnie zdają maturę z matematyki dużo lepiej niż się spodziewają (a nie rzadko lepiej, niż z przedmiotów, z których czują się mocniejsi). Nie ukrywam, że daje mi to wiele satysfakcji.

 

Zalety moich kursów przygotowujących do matury:

 • gwarancja małej grupy (max. 4 osoby), co pozwala na indywidualne podejście do ucznia. Nie daj się namówić na kursy w grupach 20 czy 30 osobowych - są one zdecydowanie mniej efektywne i mało skuteczne,
 • gwarancja satysfakcji (okres próbny) - możliwość rezygnacji z kursu w ciągu dwóch pierwszych zajęć. W przypadku rezygnacji zwracana jest proporcjonalna kwota za niewykorzystane godziny kursu
 • wysoka skuteczność przygotowań potwierdzona wynikami zdanych matur - sprawdz moje referencje ! Może nie setki (bo stawiam na jakość, a nie na ilość) , ale dzisiątki uczniów ze zdaną maturą na miarę swoich oczekiwań (100% skuteczności).
 • zajęcia trwają max. 1,5 godziny w ciągu dnia - powszechnie stosowana u konkurencji praktyka "odbębnienia" całych zajęć w ciągu 3-4 godzin jednego dnia moim zdaniem nie ma sensu (polecam spotkania 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny)
 • jeden nauczyciel - wszystkie zajęcia z matematyki prowadzę osobiście, co daje 100% gwarancji jakości,
 • program kursów jest przystosowany do aktualnych wymagań, a prowadzone zajęcia to głównie praktyczne ćwiczenia i rozwiązywanie zadań maturalnych,
 • podane liczba godzin lekcyjnych jest rzeczywistą liczbą zajęć edukacyjnych (konkurencja czasami wlicza prace domowe czy konsultacje - te są u mnie bezpłatne)
 • niska cena - porównaj cenę kursów z konkurencją biorąc pod uwagę wielkość grupy. Ponadto kursy nawet w grupie 4-osobowej są dużo tańsze od zajęć (korepetycji) indywidualnych
 •  

  Kursy maturalne pazdziernik-kwiecień 2019/2020

  W roku szkolnym 2019/2020 uruchomione zostaną dwa programy kursów przygotowawczych do matury podstawowej i dwa programy kursów matury rozszerzonej. Różnią się one intensywnością i ilością godzin, co ma przełożenie na ilość ćwiczeń i próbnych testów maturalnych.

  I blok (intensywny)- 96 godzin lekcyjnych - zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, co daje w sumie 48 spotkań. Jest to najbardziej rozbudowany program przygotowawczy do matury podstawowej lub rozszerzonej obejmujący powtórzenie materiału oraz dużą ilość ćwiczeń praktycznych i rozwiązywanie zestawów maturalnych.

  II blok (minimalny) - 46 godzin lekcyjnych - zajęcia odbywają się się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, co daje w sumie 23 spotkania. Jest to minimalny program przygotowawczy do matury podstawowej lub rozszerzonej obejmujący głównie rozwiązywanie zestawów maturalnych, z dużym naciskiem na samodzielną pracę w domu.

  Kursy zaczynają się od pierwszego tygodnia pazdziernika.

  Zajęcia odbywają się w małych grupach 4-osobowych.

  Możliwe terminy zajęć zostaną ustalone we wrześniu (do wyboru zajęcia popołudniu w tygodniu lub w weekendy) - o dostępności decyduje kolejność zgłoszeń. Dla kompletnych grup, które zgłoszą się na kurs termin może zostać ustalony indywidualnie.

  Zajęcia odbywają się w biurze przy ul. Białostockiej 22 lok. 20 (Praga-Północ) - zobaczu tu.

   

  Cena za kursy i promocje

  Poniższe ceny dotyczą kursów z matematyki do matury 2019/2020 podstawowej lub rozszerzonej:

  BLOK Ilość spotkań w tygodniu Czas trwania spotkania Całk. liczba godzin lekcyjnych Płatność jednorazowa

  Płatność ratalna

  grupa 4-osobowa

   I

  90 min.

  92 godz.  

  cena do 20.09.2019:
  3 090 zł

  cena od 21.09.2019:
  3 200 zł

  cena do 20.09.2019:
  3 x 1090 zł

  cena od 21.09.2019:
  3 x 1150 zł

  II

  90 min. 

  46 godz.  

  cena do 20.09.2019:
  1 590 zł

  cena od 21.09.2019:
  1 650 zł

  cena do 20.09.2019:
  3 x 580 zł

  cena od 21.09.2019:
  3 x 620 zł

   

  Harmonogram płatności ratalnej:

  • I rata - płatna przy zapisie na kurs (w terminie obowiązywania promocji)
  • II rata - płatna do 16.11.2019 r.
  • III rata - płatna do 15.01.2020 r.

  Płatności można dokonywać:

  • osobiście po wcześniejszym umówieniu,
  • przelewem na konto bankowe (nr rachunku: 68 1140 2004 0000 3202 7031 3403)

  UWAGA: Dopiero dokonanie pierwszej wpłaty powoduje rezerwacje miejsca w grupie.

  Możliwe jest zrezygnowanie z kursu na 10 dni przed ropoczęciem zajęć i zwrot 100% wpłaconej kwoty !

   

  Zapisy na kurs maturalny 2019/2020

  Trwa możliwość zapisania się na tegoroczne kursy maturalne (2019/2020). Zapisy trwają do 30.09.2019.

   

  Jak zapisać się na kurs - to proste:

  • zapoznaj się z ofertą i wybierz rodzaj kursu dla siebie - jeżeli masz wątpliwości nie miej obaw i zadzwoń żeby się skonsultować
  • wypełnij poniższy formularz zapisu wybierając rodzaj kursu, wielkość grupy i preferowane terminy zajęć (w tygodniu lub weekendowe)
  • poczekaj 1-3 dni na kontakt zwrotny i potwierdzenie możliwości zapisu na wybrany kurs maturalny
  • dokonaj płatności za kurs (jednorazowej lub I raty) - spowoduje to zapisanie się na kurs i rezerwację miejsca
  • po zapisaniu, ale przed ropoczęciem zajęć w pazdzierniku, możliwa jest jeszcze zamiana grupy (terminu zajęć)
  Zgłoszenie na kurs maturalny 2019/2020
  Imię:
  Nazwisko:
  Telefon kontaktowy :
  Adres email :
  Rodzaj kursu:
  Preferowana wielkość grupy:
  Terminy zajęć:
  Zapytanie lub uwagi:

  Dodatkowe informacje możesz uzyskać pisząc na adres:
  kursy_maturalne@korepetycje-matma.pl

   

  Wymagania egzaminacyjne dla Matury 2020

  Odpowiednia wiedza – znajomość pojęć:
  MATURA PODSTAWOWA MATURA ROZSZERZONA
  1. liczby i ich zbiory:
  - zbiór, suma, iloczyn i różnica zbiorów,
  - podstawowe prawa rachunku zdań,
  - zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory, liczby naturalne (liczby pierwsz-, liczby całkowite, wymierne i niewymierne, rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej,
  - prawa dotyczące działań arytmetycznych na liczbach rzeczywistych,
  - definicja potęgi o wykładniku wymiernym oraz prawa działań na potęgach o wykładniku wymiernym,
  - oś liczbowa i układ współrzędnych na płaszczyźnie,
  - definicja przedziału liczbowego na osi oraz definicja sumy, iloczynu i różnicy przedziałów,
  - definicja wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej i jej interpretacja geometryczna,
  - procent i obliczenia procentowe,
  1.  jak na poziomie podstawowym oraz:

  - metody rozwiązywania i interpretacja geometryczna równań i nierówności z wartość bezwzględna,
  - prawa działań na potęgach o wykładniku rzeczywistym,
  2.  funkcje i ich własności:
  - definicja funkcji oraz definicja wykresu funkcji liczbowej,
  - pojęcia: dziedzina funkcji, miejsce zerowe, zbiór wartości, wartość najmniejsza i największa funkcji w danym przedziale, monotoniczność funkcji,
  - przesunięcia wykresu funkcji wzdłuż osi x oraz osi y,
  2. jak na poziomie podstawowym oraz:
  - definicja i własności funkcji różnowartościowej,
  - definicja i własności funkcji parzystej, nieparzystej i okresowej,
  - definicja przekształcenia wykresu funkcji przez zamianę skali i przez symetrię względem osi,
   
  3. wielomiany i funkcje wymierne:
  - definicja i własności funkcji liniowej,
  - definicja i własności funkcji kwadratowej, jej wykres i miejsca zerowe,
  - definicja wielomianu i prawa dotyczące działań na wielomianach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie,
  - sposoby rozkładu wielomianu na czynniki,
  - twierdzenie Bézouta,
  - definicja funkcji homograficznej i jej własności,
  - zasady wykonywania działań na wyrażeniach wymiernych,
  - sposoby rozwiązywania równań wielomianowych oraz równań i nierówności z funkcją homograficzną,
  3. jak na poziomie podstawowym oraz:
  - wzory Viéte’a,
  - sposoby rozwiązywania równań i nierówności kwadratowych z parametrem,
  - definicja funkcji wymiernej oraz metody rozwiązywania równań i nierówności wymiernych,
  - dwumian Newtona,
  4. funkcje trygonometryczne:
  - definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym,
  - pojęcie miary łukowej kąta oraz definicje, własności i wykresy funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta,
  - tożsamości trygonometryczne,
  4. funkcja wykładnicza i logarytmiczna:
  - definicje, własności i wykresy funkcji logarytmicznej i wykładniczej,
  - metody rozwiązywania równań i nierówności wykładniczych i logarytmicznych,
  5. ciągi liczbowe:
  - definicja ciągu liczbowego,
  - definicja ciągu arytmetycznego i geometrycznego, wzór na n-ty wyraz, wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego i geometrycznego,
  - procent składany, oprocentowanie lokat i kredytów,
  5. jak na poziomie podstawowym oraz:
  - wzory redukcyjne,
  - sposoby rozwiązywania równań trygonometrycznych,
  6. planimetria:
  - własności czworokątów wypukłych, twierdzenie o okręgu wpisanym w czworokąt i okręgu opisanym na czworokącie,
  - związki miarowe w figurach płaskich z zastosowaniem trygonometrii,
  - pojęcie osi symetrii i środka symetrii figury,
  - twierdzenie Talesa i jego związek z podobieństwem,
  - cechy podobieństwa trójkątów,
  6. jak na poziomie podstawowym oraz:
  - przykłady ciągów zdefiniowanych rekurencyjnie,
  - definicja granicy ciągu liczbowego oraz sposoby obliczania granic ciągów,
  - pojęcie sumy szeregu geometrycznego,
  7. geometria analityczna:
  - różne typy równania prostej na płaszczyźnie oraz opis półpłaszczyzny za pomocą nierówności,
  - pojęcie odległości na płaszczyźnie kartezjańskiej,
  7. jak na poziomie podstawowym oraz:
  - twierdzenie sinusów i cosinusów,
  - pojęcia: symetria osiowa, przesunięcie, obrót, symetria środkowa oraz własności tych przekształceń,
  - definicja wektora, sumy wektorów i iloczynu wektora przez liczbę,
  - definicja i własności jednokładności,
  8. stereometria:
  - graniastosłupy, ostrosłupy, walce, stożki i kule,
  - pojęcie kąta nachylenia prostej do płaszczyzny i kąta dwuściennego,
  - związki miarowe w bryłach z zastosowaniem trygonometrii,
  8. jak na poziomie podstawowym oraz:
  - równanie okręgu i nierówność opisującą koło,
  - wzajemne położenie prostej i okręgu oraz pary okręgów na płaszczyźnie,
  9. rachunek prawdopodobieństwa:
  - pojęcia kombinatoryczne: permutacje, kombinacje, wariacje z powtórzeniami i bez powtórzeń,
  - pojęcie prawdopodobieństwa i jego własności,
  9. jak na poziomie podstawowym oraz:
  - przekroje płaskie graniastosłupów i ostrosłupów,
  - pojęcie wielościanu foremnego,
    10. jak na poziomie podstawowym oraz:
  - pojęcie prawdopodobieństwa warunkowego
  - zdarzenia niezależne,
  - schemat Bernoulliego.
     
  Wykorzystanie i przetwarzanie informacji
  MATURA PODSTAWOWA MATURA ROZSZERZONA
  1. poprawna interpretacja tekstu matematycznego:
  - stosowanie podanej definicji, twierdzenia lub wzoru do rozwiązania problemu matematycznego,
  - stosowanie przedstawionego algorytmu do rozwiązania problemu praktycznego lub teoretycznego,
  1. jak na poziomie podstawowym,
   
  2. wiedza i sprawność w zakresie rozwiązywania zadań matematycznych:
  - posługiwanie się znaną definicją lub twierdzeniem,
  - odczytywanie informacji ilościowych oraz jakościowych z tabel, diagramów i wykresów,
  - posługiwanie się odpowiednimi miarami oraz przybliżeniami dziesiętnymi liczb rzeczywistych, stosowanie zapisu funkcyjnego.
   
  2. jak na poziomie podstawowym oraz zapisywanie prostych zależności i formułowanie wniosków wynikających z podanych zapisów matematycznych.
   
     
  Rozwiązywanie problemów
  MATURA PODSTAWOWA MATURA ROZSZERZONA
  1. analiza sytuacji problemowych:
  - opis matematyczny danej sytuacji (także praktyczne- w postaci wyrażenia algebraicznego, funkcji, równania, nierówności, przekształcenia geometrycznego i wykorzystanie go do rozwiązania problemu,
  - dobór odpowiedniego algorytmu do wskazanej sytuacji problemowej i ocenia przydatność otrzymanych wyników,
  - przetwarzanie informacji przedstawionych w postaci wyrażenia algebraicznego, równania, wzoru, wykresu funkcji lub opisu słownego w inną postać ułatwiającą rozwiązanie problemu,
  - stosowanie definicji i twierdzenia do rozwiązywania problemów,
   
  1. jak na poziomie podstawowym oraz interpretacja jakościowa informacji przedstawionych w formie tabel, diagramów, wykresów, ustalenie zależności między nimi i wykorzystanie ich do analizy sytuacji problemowych i rozwiązywania problemów,
   
  2. argumentacja i prowadzenie rozumowania typu matematycznego:
  - interpretacja treść zadania, zapis warunków i zależności między obiektami matematycznymi, analiza i interpretacja otrzymanych wyników,
  - formułowanie i uzasadnianie wniosków oraz ich opisu w sposób czytelny i poprawny językowo.
   
  2. jak na poziomie podstawowym oraz przeprowadzanie dowodu twierdzenia.
   

  Na tej podstronie znajdziesz zadania maturalne do pobrania.

   

  Szkoła podstawowa  |  Liceum / Technikum  |  Przygotowanie do matury  |  Studia wyższe  |  KURSY MATURALNE
  Pomoc przez Internet  |  Do pobrania  |  O mnie  |  Cena zajęć  |  Miejsce zajęć  |  Referencje  |  Kontakt