Skuteczne Korepetycje i Kursy Maturalne z Matematyki w Warszawie  
     
 
 
 
 
   

Korepetycje Gimnazjum

      Posiadam doświadczenie w udzielaniu korepetycji na poziomie gimnazjum, w tym również dzieciom z trudnościami edukacyjnymi (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia). Współpracuje również z dziećmi wybitnie uzdolnionymi, które wymagają, aby rozwijać ich talent i umiejętności matematyczne.
      Gimnazjum to ciężki okres, kiedy nauka nie zawsze przebiega tak jak powinna. Ważne jest odpowiednie podejście do ucznia, stworzenie miłej atmosfery podczas lekcji oraz zmotywowanie do pracy.
       Nauka w gimnazjum kończy się egzaminem z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, który często decyduje o przyjęciu do wymarzonego liceum. Oferuję przygotowanie do testów gimnazjalnych poprzez powtórzenie materiału, wyrównanie zaległości oraz rozwiązywanie zadań z zestawów egzaminacyjnych.

       Drodzy Rodzice, nie zwlekajcie z zapewnieniem pomocy dziecku, jeśli ma problemy z matematyki. Z doświadczenia wiem, że będą one narastać - braki w podstawowej wiedzy zdobywanej w gimnazjum oznaczają ogromne problemy na kolejnych etapach kształcenia. Próby ich nadrobienia miesiąc czy dwa przed egzaminem mogą zakończyć się niepowodzeniem.

Na podstronie do pobrania znajdziecie materiały dla uczniów gimnazjum.
 

Skuteczne Korepetycje z Matematyki dla Uczniów Gimnazjum w Warszawie. Pomogę Przygotować się do Testu Gimnazjalnego, Olimpiady czy Sprawdzianu, Poprawić Oceny z Matematyki

Szkoła podstawowa  |  Liceum / Technikum  |  Przygotowanie do matury  |  Studia wyższe  |  KURSY MATURALNE
Pomoc przez Internet  |  Do pobrania  |  O mnie  |  Cena zajęć  |  Miejsce zajęć  |  Referencje  |  Kontakt